Encore

Regler och Villkor

INLEDANDE INFORMATION

När du registrerar dig på www.mrvegas.com ("Webbplatsen") ingår du ett avtal med Mr Vegas Ltd, som är etablerat enligt Maltas lagar och har sitt säte i The Space Level 2 & 3, Alfred Craig Street, Pieta PTA 1320 ("Mr Vegas" eller "Vi”) som är ett företag licensierat och reglerat av Spelinspektionen ("Spelinspektionen") med referensnummer 20Si2514, utfärdat 29:e januari 2021 och giltig till den 31:a januari 2026, för att tillhandahålla speltjänster på webbplatsen ("Tjänster").

När du spelar spel med licens utfärdad av Spelinspektionen gäller dessa aktuella allmänna villkor för webbplatsen.

När du registrerar, har tillgång, och spelar spel på hemsidan som drivs under en licens utfärdad av Spelinspektionen, godkänner du härmed att vara bunden av dessa villkor och betingelser; cookiepolicy och sekretesspolicy (sammantaget "villkoren"), som kan ändras då och då, och anses har läst, förståtts och accepterat alla villkor som hädanefter reglerar dina handlingar och aktivitet, och förhållandet till Mr Vegas.

Datum

Version

Beskrivning

01/02/2021

Version 1.0

Skapandet av dokumentet

14/11/2021

Version 1.1

Revidering av avsnitt 1.20, 2.13, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.9, införande av avsnitt 4.4.

15/03/2022

Version 1.2

Revidering av avsnitt 7.3., 10.1. och 10.2.

 1. Kontoregler
 2. Betalningsregler
 3. Säkerhetsregler
 4. Casino och välkomsterbjudanden
 5. Rainbow Fridays
 6. Spelregler
 7. Ansvarsfriskrivning
 8. Sekretesspolicy och cookiepolicy
 9. Chattrum
 10. Klagomål
 11. Tillämplig lag och jurisdiktion

 

 1. Kontoregler

1.1. För att en person ska kunna registreras som spelare och använda Tjänsterna måste den personen lämna in en registreringsansökan för ett konto hos Mr Vegas ("Spelarkonto"). Ansökan om spelarkontot kommer åtminstone att kräva följande information om spelaren:

 • Personnummer;
 • För- och efternamn;
 • Bostadsort;
 • Mobilnummer;
 • Giltig e-postadress;
 • Födelsedatum (som visar att spelaren är över arton (18) år); 

1.2. En person som har registrerat sig garanterar och intygar att all information som lämnas av denne i registreringsformuläret är sann, uppdaterad och korrekt. Registreringen måste göras personligen. Mr Vegas kommer inte att registrera personen och, om personen redan har registrerats, kommer Mr Vegas att annullera personens registrering som spelare om Mr Vegas finner att personen har lämnat oriktig information vid registreringen som spelare. Endast ett konto per spelare är tillåtet. Om du försöker öppna mer än ett konto, under ditt eget namn eller under något annat namn, eller om du försöker använda tjänsterna med hjälp av någon annans konto, har vi rätt att omedelbart stänga alla dina konton, behålla alla pengar på dessa konton och förhindra framtida användning av tjänsterna. Det är spelarnas ansvar att veta om det är lagligt att spela i de land där de bor.

1.3. Mr Vegas är skyldiga att identifiera och verifiera alla spelare som är registrerade hos Mr Vegas. Följaktligen kan Mr Vegas verifiera de uppgifter som samlas in under registreringsfasen mot offentliga register eller andra register hos oberoende källor. För att verifiera identiteten på en spelare som använder identitetsverifieringstjänster från tredje part, måste Mr Vegas överföra information om spelaren till tredje part. Du ger härmed ditt uttryckliga samtycke till att all din information lämnas ut, överförs och delas med ett tredjepartsföretag som tillhandahåller en sådan tjänst. För närvarande använder Mr Vegas Experian, men Mr Vegas kan välja alternativa leverantörer efter eget gottfinnande, utan att ytterligare samtycke krävs.

1.4. Du får inte sälja, överföra eller förvärva konton till eller från andra Spelare.

1.5. Pengar kan inte överföras från ditt konto till en annan Spelares konto.

1.6. Du måste läsa igenom alla dessa Allmänna villkor noggrant innan du kryssar i rutan för godkännande. Om du inte godkänner någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor får du inte använda eller fortsätta att använda Webbplatserna.

1.7. Du kan när som helst stänga ner ditt konto genom att klicka på din Profil och begära att ditt konto hos Mr Vegas avslutas.

1.8. Mr Vegas förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Allmänna villkor på grund av affärsmässiga skäl eller förändringar i regelverket. När du loggar in kommer du att meddelas om sådana ändringar som träder i kraft omedelbart när du godkänner de Allmänna villkoren på vår Webbplats. Du har rätt att neka till att acceptera de ändrade Allmänna villkoren, men om du gör det kommer du inte längre att kunna använda våra tjänster. Du kommer ändå att kunna ta ut alla tillgängliga medel och kan be kundsupporten att avsluta ditt konto.

1.9. Enligt vår licens är vi skyldiga att informera kunderna om vad som händer med medel som vi har på ditt konto, och i vilken utsträckning medel skyddas i händelse av konkurs. Vi håller kundernas medel åtskilda från företagets medel på ett konto för spelare i enlighet med svensk lagstiftning.

1.10. En person som ansöker om ett Mr Vegas-spelarkonto garanterar att han/hon:

 • är bosatt i Sverige.
 • inte agerar på någon annan parts vägnar,
 • inte har begränsad rättskapacitet.
 • inte bedriver brottslig verksamhet genom sitt Mr Vegas-spelarkonto;
 • får inte deponera medel vars ursprung är brottsligt och/eller annan olaglig verksamhet,
 • får inte sätta in pengar med ett kort som kontoinnehavaren inte har tillstånd att använda;
 • inte är anställd eller entreprenör hos Mr Vegas. 

1.11. En person som är registrerad på och som har ett spelarkonto hos Mr Vegas accepterar och bekräftar:

 • alla definitioner och bestämmelser i dessa villkor;
 • att platsen för detta avtal är Sverige och regleras av Sveriges lagar;
 • aktuella förhållanden som kan förändras med tiden.
 • ansvaret att känna till den senaste versionen av villkoren eftersom de kan ändras och meddelas dig från tid till annan;
 • att alla skatter på vinster ska betalas av spelaren;
 • att Mr Vegas inte ska behandlas som ett finansinstitut;
 • att insättningar bör användas för att spela;
 • att det inte finns någon ränta på pengar på kontot; och
 • att spelarmedel innehas på konton som är åtskilda från företagets konton och inte utgör en del av företagets tillgångar i händelse av insolvens. Eventuella medel på ditt spelarkonto är inte räntebärande. 

1.12. Mr Vegas förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande:

 • förneka att en person öppnar ett Mr Vegas-spelarkonto eller nekar insättningar utan ytterligare förklaring, förutsatt att alla spel och vinster som redan gjorts kommer att uppfyllas av Mr Vegas så länge de inte uppstod genom bedrägeri eller på annat sätt olagliga medel;
 • stänga ett befintligt spelarkonto, förutsatt att alla spel och vinster som redan gjorts kommer att uppfyllas av Mr Vegas så länge de inte uppstod genom bedrägeri eller på annat sätt olagliga medel;
 • begära identitetsdokument, inklusive men inte begränsat till, ID-handlingar, räkningar och/eller kontoutdrag som inte är äldre än 3 månader och/eller dokument som visar på källa till rikedom, auktorisation att använda ett visst kort (inklusive och inte begränsat till förbetalda kort) och/eller annan information som tillhandahållits av kontoinnehavaren, innan ett uttag eller insättning görs;
 • avbryta och / eller avbryta personens tillgång till kampanjer, tävlingar eller andra tjänster, när Mr Vegas anser att det finns legitima tvivel om huruvida spelarkontot är, har varit eller kan vara:
  • för olaglig, bedräglig eller oärlig verksamhet;
  • som anförtrotts att inneha medel för och/eller till förmån för kontoinnehavaren;
 • inneha och förvalta medel som tillhör kontoinnehavaren i enlighet med allmänt vedertagna riktlinjer;
 • förverka och / eller konfiskera medel som finns på ett spelarkonto och / eller vägra att uppfylla ett krav i händelse av att, direkt eller indirekt, dessa villkor har brutits och / eller inte respekteras; och
 • begränsa, begränsa och/eller vägra att acceptera spel och avsluta evenemang eller spel från att erbjudas på webbplatsen. 

1.13 Inaktiva konton

Ditt spelarkonto betraktas som inaktivt om du inte loggar in på det under en period som är längre än tolv (12) månader.

1.14. Vilande konton

Om ditt Spelarkonto har varit vilande i trettio (30) månader överför vi saldot på ditt Medlemskonto till dig eller, om vi inte finner dig, behåller vi medlen eller skickar saldot på ditt Spelarkonto till Spelinspektionen (som du inte kan göra några anspråk mot).

1.15. Blockerade/upphävda konton

Om ditt Spelarkonto har blockerats av Mr Vegas kommer de tillgängliga medlen på Spelarkontot att överföras till dig. Mr Vegas kommer att överföra pengar till din via senast använda betalningsmetod när vi blockerar ditt konto inom rimlig tid, förutom när ditt konto är under utredning för penningtvätt. I dessa fall kommer Mr Vegas att hantera pengarna i enlighet med gällande lagar och bestämmelser kring penningtvätt.

1.16. Självexkluderade och/eller exkluderade konton

Om ditt Spelarkonto har självexkluderats eller exkluderats av Mr Vegas, kommer de tillgängliga medlen på Spelarkontot att överföras till dig. Mr Vegas kommer att överföra pengar till din senast använda betalningsmetod inom rimlig tid, förutom när ditt konto är under utredning för penningtvätt. I dessa fall kommer Mr Vegas att hantera pengarna i enlighet med gällande lagar och bestämmelser kring penningtvätt.

1.17. Stängda konton

Om du vill avsluta ditt Medlemskonto eller om kontot stängs av Mr Vegas, kommer Mr Vegas att betala det tillgängliga saldot från ditt Medlemskonto till dig så snart som möjligt och senast 5 (fem) arbetsdagar efter att ditt konto avslutats. Ingen avgift tas ut när kontot avslutas. Mr Vegas kommer att överföra pengar till din senast använda betalningsmetod inom rimlig tid när ditt konto avslutas, förutom när ditt konto är under utredning för penningtvätt. I dessa fall kommer Mr Vegas att hantera pengarna i enlighet med gällande lagar och bestämmelser kring penningtvätt.

1.18. Mr Vegas garanterar att:

 • förvalta medel som tillhör kontoinnehavaren på ett säkert och lämpligt sätt,
 • hantera uppgifter om kontoinnehavaren i enlighet med gällande lagar och dataskyddsregler,
 • Kontoinnehavarens medel innehas på konton som är åtskilda från företagets konton och inte ingår i företagets tillgångar i händelse av insolvens. Eventuella pengar på ditt spelarkonto är inte räntebärande. 

1.19. Alla tvister som rör ett spelarkonto och/eller en transaktion i samband med ett spelarkonto som inte kan lösas enligt dessa villkor ska lösas i enlighet med Sveriges lagar. 

1.20. Om Mr Vegas av misstag krediterar ditt spelarkonto, din betalningsmetod eller din uttagsmetod med vinster som inte tillhör dig på grund av ett tekniskt eller mänskligt fel, kommer beloppet att fortsätta att tillhöra Mr Vegas och beloppet kommer att överföras från ditt spelarkonto. Om du, innan Mr Vegas fick kännedom om felet, drog tillbaka medel som inte tillhörde dig, utan någon effekt på andra åtgärder som tillåts enligt lag, kommer det belopp som oavsiktligt betalats att utgöra en skuld som du är skyldig Mr Vegas. I händelse av en felaktig kredit är du skyldig att omedelbart meddela Mr Vegas via e-post till [email protected].

1.21. Du måste se till att pengar du sätter in på ditt spelarkonto inte är kopplade till något olagligt och i synnerhet inte kommer från någon olaglig aktivitet eller källa; Du förstår att genom att delta i spelen på webbplatsen riskerar du att förlora pengar som du har satt in. Du får inte delta i någon bedräglig, konspiration, rigg eller annan olaglig aktivitet i samband med ditt eller någon tredje parts deltagande i något av spelen på webbplatsen, och du får inte använda några programvarubaserade metoder eller tekniker eller maskinvaruenheter för ditt deltagande i spelen på webbplatsen. Vi förbehåller oss härmed rätten att ogiltigförklara alla spel i händelse av sådant beteende av dig.

1.21.1. Om du misstänker fusk, manipulation eller andra överträdelser av dessa villkor eller spelregler av en annan spelare på Mr Vegas, kan du rapportera händelsen via e-post till [email protected]  eller via chattfunktionen. 

1.22. Ansvarsfullt spelande

1.22.1. Du kan, efter eget gottfinnande, välja att utesluta dig själv från att spela några spel på webbplatsen (under en bestämd eller obestämd period). Om du vill begränsa ditt spelarkonto måste du gå till din spelarkontoprofil och välja relevanta inställningar eller kontakta [email protected].

1.22.2. Efter din registrering och innan du börjar spela på webbplatsen kommer Mr Vegas att fråga dig om hur mycket du har råd att spendera på spel per dag, vecka och / eller månad. Observera att ovanstående belopp kommer att anges som din månatliga insättningsgräns och användas för KYC för ansvarsfullt spelande. Om ett spelarkonto väljer att sätta en insättningsgräns, kommer du att få ett meddelande om att din insättningsgräns har nåtts när gränsen nås, och du kommer inte att kunna göra några fler satsningar. Du kommer att kunna granska dessa gränser om du vill ändra dem. Du kan ändra din insättningsgräns och ändringen kommer att göras automatiskt efter en period 7 dagar. Om du vill sänka gränsen börjar ändringen gälla omedelbart.

1.22.3. Vid registrering kommer du att bli ombedd att fastställa en tidsgräns för din inloggning per dag, vecka och månad. Du kommer att kunna granska dessa gränser om du vill ändra dem. Du kan ändra din tidsgräns. Om du vill förlänga din tidsfrist börjar ändringen gälla följande månad som ändringen begärdes men aldrig tidigare än 72 timmar från begäran. Om du vill sänka gränsen börjar ändringen gälla omedelbart.

1.22.4. Dessutom kan du välja att inkludera en spelgräns (max insatsgräns, satsningsgräns, förlustgräns) på ditt spelarkonto. För att sätta en gräns för ansvarsfullt spelande måste du logga in på ditt spelarkonto och under ditt profilavsnitt kan du ange eller hantera dina gränser. Om du bestämmer dig för att sänka gränsen kommer den här uppdateringen att ha omedelbar effekt. Men om du bestämmer dig för att öka gränsen, kommer den här uppdateringen att ske automatiskt efter 7 dagar har gått.

1.22.5. Du kan välja att utesluta dig själv under en period av 24 timmar, 1 månad, 3 månader, 6 månader, 1 år, 2 år, 3 år, 5 år eller på obestämd tid. Under denna period kan ditt spelarkonto inte öppnas igen under några omständigheter. Vi rekommenderar att du även gör detta med andra operatörer där du kan registreras. Vi rekommenderar att du utesluter dig själv från vår webbplats via det nationella självuteslutningssystemet www.spelpaus.se. När perioden har passerat kommer du att kunna logga in på ditt spelarkonto.

1.22.6. Du kan välja att låsa ditt spelarkonto under en viss tid eller tills vidare. Om du väljer att låsa ditt spelarkonto "tills vidare" kan ditt spelarkonto inte öppnas igen förrän 12 månader har gått.

1.22.7. För att utesluta dig själv måste du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]  med följande uppgift: "Jag vill uteslutas från www.mrvegas.com", eller besöka webbplatsen och klicka på "Ansvarsfullt spelande". En självuteslutning kommer att ha omedelbar verkan efter att en kundtjänstrepresentant har mottagit din begäran. Oavsett kommer vi att fråga dig hur länge du vill uteslutas, annars 6 månader kommer att tillämpas som standard.

1.22.8. Om du vill utesluta dig själv på obestämd tid kommer ditt spelarkonto att stängas och du kommer inte att kunna omregistrera dig på webbplatsen.

1.22.9. Förlust av kontroll

  • Spel bör ses som ett nöje och inte som ett sätt att tjäna pengar.
  • Håll koll på den tid och de pengar du spenderar när du spelar.
  • Innan du börjar spela rekommenderar vi att du använder insättnings-, förlust- eller satsningsbegränsningsverktygen för att hjälpa dig att kontrollera hur mycket du använder. Du hittar den under "Mitt konto" -> "Ansvarsfullt spelande".
  • Om du vill se vilken typ av spelare du är, rekommenderar vi självbedömning tester, med vilka du kan identifiera tidiga tecken på riskabelt spelbeteende.
  • Om du behöver en paus från spel, kan självuteslutning ställas in via "Mitt konto" eller genom att trycka på "panikknappen" (spelpaus i 24 timmar) på webbplatsen eller i spelen.
  • Undvik att jaga förluster;
  • Spela bara när du har råd med förlusterna;
  • Om du behöver prata om aktuella problem som du har med ditt spelbeteende, vänligen kontakta någon av de organisationer som du hittar under supportgrupper på webbplatsen.

1.22.10. Spelare bör inte sätta in pengar med orättmätiga eller olagliga ursprung.

1.22.11. Glöm inte att spel kan vara beroendeframkallande. Om en spelare anser att han / hon behöver hjälp att vara fri från sådant missbruk, han / hon bör besöka avsnittet om Ansvarsfullt spelande på webbplatsen.

 1. Betalningsregler

2.1. Du får endast delta i ett spel om du har tillräckligt med pengar på ditt spelarkonto för sådant deltagande. 

2.2. Du kan sätta in pengar med en mängd olika metoder. En fullständig lista finns på sidan Betalningsalternativ. 

2.3. Minsta insättningsbelopp är 100 Kr. Inga behandlingsavgifter tas ut för några betalningsleverantörer, förutom SIRU, SMS Voucher och Zimpler. En behandlingsavgift tas ut av dessa leverantörer. Detta visas på försäljningsstället  innan du slutför transaktionen, som visar en uppdelning av belopp som debiteras, krediteras och den totala% av avgiften. SMS Voucher, Zimpler och SIRU har alla olika hanteringsavgifter. 

2.4. Insättningar behandlas snabbt och det uppdaterade saldot visas omedelbart på spelarkontot när en betaltjänstleverantör används. Mr Vegas tar inget ansvar för eventuella förseningar som orsakas av dess betalningssystem eller förseningar som orsakas av en tredje part. 

2.5. Mr Vegas har rätt att vägra en betalning eller satsning till en kontoinnehavare tills kontoinnehavarens identitet har verifierats. 

2.6. Uttag från Mr Vegas Konton sker genom betalningar adresserade till Kontoinnehavaren eller överförda till ett Kontoinnehavarens bankkonto i enlighet med Kontoinnehavarens anvisningar. Mr Vegas förbehåller sig rätten att göra en skärpt kundkontroll när en ändring begärs. Kontoinnehavaren äger rätt att ångra ett uttag från ett spelarkonto under en tid av 60 dagar från begäran om uttaget från kontoinnehavaren.

2.7. Det lägsta uttagsbeloppet är 200 Kr för alla betalningsmetoder, inklusive banköverföringar. Kontakta kundtjänst på [email protected]. Om du vill ta ut mindre än de angivna beloppen betalas en behandlingsavgift på 3,95 %. Men alla uttag med vanlig banköverföring är gratis oavsett hur många gånger du vill ta ut per dag. 

2.8. En spelare kan göra så många uttag som han/hon vill, så länge de alltid ligger över den tröskel som anges i paragraf 2.7 ovan. Om en spelare tar ut mer än en gång under en 1-dagarsperiod debiteras en hanteringsavgift på 25 kronor. Alla uttag med vanlig banköverföring är gratis oavsett hur många gånger spelaren vill ta ut per dag.

Mr Vegas kommer inte att debitera dig några banköverföringsavgifter. Men det rekommenderas att du kontrollerar med din bank om de kommer att ta ut sådana avgifter.  Mr Vegas  ansvarar inte för någon avgift som du debiteras eftersom detta ligger utanför vår kontroll. 

2.9. Mr Vegas är skyldiga att verifiera spelarens identitet. Detta sker genom elektronisk verifiering via en tredje part om så är möjligt. När elektronisk verifiering inte är möjlig kommer du att uppmanas att förse Mr Vegas med identitetshandlingar såsom en kopia av ditt pass, körkort eller annan dokumentation för att vi ska kunna verifiera din ålder och din identitet.  Vi kan be dig att uppdatera dina dokument som tidigare levererats till oss om omständigheterna har förändrats, till exempel om du ändrat din adress eller om dina identitetshandlingar har upphört att gälla. Förutom vid registreringstillfället kan vi be om identitetshandlingar vid andra tillfällen på grund av att vi måste följa lagar och/eller förordningar.  Utöver identitetshandlingar kan vi även be dig att tillhandahålla uppgifter om hur du har fått tillgång till medlen och/eller dokument såsom bankkontoutdrag, anställningsinformation, skattedeklarationer och annan information som är relevant för din finansiella situation. När de ackumulerade transaktionerna som görs av en spelare på webbplatsen överstiger 20 000 kronor kan Mr Vegas även utföra ytterligare kontroller och då kan Mr Vegas begära ytterligare dokumentation från dig.

Mr Vegas kommer att kontakta Spelaren så att denna kan tillhandahålla dokumentation och raderar alltid känslig och konfidentiell information. Mr Vegas behandlar uttaget när tillfredsställande dokumentation har mottagits.

2.10. Om ovannämnda tröskel inte överskrids kommer Mr Vegas att behandla alla uttag inom 48 timmar dock utan att lämna någon garanti. Det kan finnas tillfällen när en Spelares spelbeteende behöver undersökas innan ett uttag godkänns och i sådana fall är Spelaren medveten om att det i vissa fall kan förväntas att behandlingen av uttaget försenas. Om detta sker kan Mr Vegas inte ge en förklaring till varför ett uttag ännu inte har behandlats. Sådana händelser inkluderar bedrägerier och penningtvättsutredningar av Mr Vegas och av behöriga myndigheter.

2.11. Mr Vegas har åtagit sig att följa sin policy mot penningtvätt och är bundna av alla lagar och förordningar som gäller för penningtvätt. Mr Vegas förbjuder därför överföringar mellan Spelarkonton och förbjuder Spelare att sätta in pengar via ett betalningssätt och ta ut pengarna vi ett annat. Dessa händelser ses som misstänkta och kan rapporteras till berörda myndigheter. Dessa händelser och andra misstänkta transaktioner kommer att rapporteras till berörda myndigheter.

2.12. Mr Vegas förbehåller sig rätten att ta ut en transaktionsavgift på insatta belopp som inte användes för spel innan de togs ut. Transaktionsavgiften kommer inte att överstiga 3,95 procent, men Mr Vegas förbehåller sig rätten att ta ut ett högre eller lägre belopp.

2.13 Mr Vegas förbehåller sig rätten att ta ut en avgift vid uttag för administrativa kostnader såsom anges på webbplatsen, till exempel när det sker mer än ett uttag under en 7-dagarsperiod.

2.14. Om du spelar progressiva spelautomater och vinner en jackpott på mer än 310 000 kronor kan du bli ombedd att vänta upp till 30 arbetsdagar, från det att vinsten bekräftats, på att betalningen ska behandlas. Efter denna period kommer kontoinnehavaren att tillåtas att ta ut den totala vinsten oavsett storlek.

För vinster som inte kategoriseras som progressiva jackpottar gäller följande:

 • Du kan när som helst ta ut saldot från ditt spelarkonto (förutom eventuellt bonussaldo som är föremål för begränsningar av satsningar). Vid uttag måste alla belopp upp till 310 000 kronor överföras till din ursprungliga betalningsmetod. Över detta tak måste saldot betalas via banköverföring. För att begära ett belopp över 310 000 kronor, kontakta kundtjänst på [email protected].

För att undvika tvivel, Mr Vegas är skyldiga att utföra ytterligare due diligence-kontroller, vilket kan leda till en fördröjning innan du får dina pengar.

2.15. Mr Vegas kan inte hållas ansvarigt gentemot kunder när det gäller poolade jackpots från leverantörer. Mr Vegas har ingen skyldighet att betala ut en jackpotvinst förrän en fullständig verifieringsprocess har bekräftats (inklusive verifiering av spelaren och vinsten) och betalningen har godkänts av Mr Vegas eller annan tredjepartsleverantör.

2.16 Mr Vegas kommer under inga omständigheter att erbjuda Mr Vegas Spelare kredit. Spelarna måste ha tillräckligt med pengar på spelarkontot för att spela. Mr Vegas förbehåller sig rätten att annullera alla spel som kan ha accepterats när kontot inte hade tillräckligt med medel för att täcka spelet. Pengar som betalas ut till Spelare efter spel som gjorts utan tillräckliga medel ska omedelbart återföras till Mr Vegas som under alla omständigheter förbehåller sig rätten att göra nödvändiga justeringar på Spelarens konto.

2.17. Spelare som spelar på spel där vår svenska licens gäller, får endast sätta in pengar i svenska kronor (SEK).

 1. Säkerhetsregler

3.1. Mr Vegas upprätthåller strikt sekretess när det gäller alla relationer med en kontoinnehavare. Information kommer att lämnas ut om det krävs av en tillsynsmyndighet, domare eller annan offentlig myndighet, och / eller i händelse av att kontoinnehavaren bryter mot villkoren och / eller eventuella ytterligare Mr Vegas regler, kan information lämnas ut till en tredje part för undersökande ändamål.

3.2. Vid registrering av ett konto hos Mr Vegas väljer kontoinnehavaren ett lösenord och ett användarnamn och rekommenderas starkt att hålla kontots användarnamn, lösenord och inloggningsuppgifter strikt konfidentiella. Om kontoinnehavaren vid något tillfälle misstänker att (i) en tredje part är medveten om nämnda inloggningsuppgifter, eller (ii) att en tredje part har fått tillgång till dessa uppgifter, eller (iii) upptäcker någon misstänkt aktivitet eller inloggning som rimligen kan tyda på obehörig användning av kontot, måste kontoinnehavaren omedelbart ändra inloggningsuppgifterna eller kontakta Mr Vegas Support. Därefter en ny länk för återställning av lösenord kommer att tillhandahållas direkt av Mr Vegas. Mr Vegas ansvarar inte för någon obehörig aktivitet som utförs på kontot.

3.3 Om Kontoinnehavaren har anledning att tro att andra har tagit del av denna information ska Kontoinnehavaren omedelbart kontakta Mr Vegas Support och en ny länk för återställning av lösenord kommer att utfärdas.

3.4. Kortinsättningar kan, från tid till annan, helt avvisas, beroende på vissa säkerhetssystem som hanteras tillsammans med en betalningslösningsleverantör och/eller finansinstitut. Sådana säkerhetsåtgärder får avvisa legitima kort som inte kan behandlas vid en viss tidpunkt. Mr Vegas personal styr inte dessa system, inte heller har de någon kunskap om orsakerna till varför vissa insättningar avvisas.

3.5. Mr Vegas kan begära dokumentation för att verifiera identitet och / eller tillstånd att använda ett visst kort och / eller annan relevant information och dokumentation som tillhandahålls av kontoinnehavaren innan insättningar och / eller uttag. Detta kan orsaka korta förseningar. I det här fallet kommer Mr Vegas att kontakta spelaren för att få dokumentation om due diligence, till exempel en kopia av identitetshandling, adressbevis och äganderätt till insättningskällan, och känslig och konfidentiell information raderas alltid. Mr Vegas kommer att behandla tillbakadragandet när tillfredsställande bekräftelse har mottagits. Mr Vegas förbehåller sig rätten att blockera eller stänga ditt spelarkonto i händelse av att begärd information eller dokument inte tillhandahålls eller om sådan information eller sådana dokument är felaktiga, falska eller vilseledande.

3.6. Användning och missbruk av en bugg i någon del av spelprogramvaran som tillhandahålls via någon programvara som tillhandahålls av Mr Vegas är olaglig. Mr Vegas ska vidta alla nödvändiga åtgärder i händelse av användning och/eller missbruk av en bugg från en Spelare och blockera Spelarens konto, frysa innestående medel och vidta eventuella rättsliga åtgärder.

3.7. Endast en bonus per hushåll/IP-adress kan användas. I händelse av missbruk av bonusen kommer denna bonus att förverkas och alla medel på detta spelarkonto kommer att hållas inne i väntan på återbetalning (om tillämpligt) i enlighet med paragraf 1.16.

3.8. Mr Vegas förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avbryta, återställa eller justera transaktioner och / eller förverkade medel på grund av: tekniskt fel, "uppenbart fel", force majeure; brott mot villkoren; samverkan och/eller brottsliga handlingar.

3.9. Mr Vegas bekräftar eller tar inget ansvar för skador som orsakats en spelare och/eller tredje part direkt och/eller indirekt orsakad av:

 • tekniskt fel, "uppenbart fel", force majeure, och / eller resultatet av ett kasinospel och / eller liknande
 • brott mot villkoren;
 • samverkan och/eller brottsliga handlingar;
 • finansiella risker och förluster. och eller• rättsliga och finansiella åtgärder och / eller andra åtgärder kan vidtas mot deltagaren och / eller tredje part.

3.10. Uttag av spelare sker med samma metod som insättningen. Detta innebär att om en spelare sätter in med Skrill kommer ett uttag att göras till samma Skrill-konto. Utom i de fall där vinsten överstiger 310 000 kronor när punkt 2.13 gäller. Om uttagsmetoden inte kan matcha insättningsmetoden kan Mr Vegas efter eget gottfinnande bestämma lämplig uttagsmetod, som kan bli föremål för ytterligare kontroller och/eller kräva ytterligare information från dig.

 1. Casino och välkomsterbjudanden

4.1 Introduktion till bonuserbjudanden

4.1.1 Du har rätt att endast få ett (ett) välkomsterbjudande, vilket inkluderar: en välkomstbonus "Välkomsterbjudandet").

4.1.2 Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt för nyregistrerade spelare som har gjort en första insättning.

4.1.3 Du kan när som helst förlora eller avaktivera ett välkomsterbjudande genom att klicka på "Förverka" på sidan "Mina bonusar" och "Mina priser" på spelarkontot.

4.1.4 Du kan vinna olika troféer, som samlarobjekt, och dessa ska inte tolkas som en bonus inom bestämmelserna i detta avsnitt (”Troféer”). Troféer vinns genom att spela spel som kan göras tillgängliga av Mr Vegas, efter eget godtycke. Du måste satsa minst € 0.09 per snurr för att vara berättigad att vinna en trofé hos Mr Vegas i enlighet med denna klausul. Vunna troféer är tillgängliga under "Mina troféer" på spelarkontot.

4.2. Välkomstbonus

4.2.1. Följande definitioner gäller välkomstbonusen:

"Aktiveringsdatum" betyder det datum då du aktiverade välkomstbonusen (under avsnittet "Min bonus" på ditt spelarkonto (som finns under "Min profil")). Du har trettio (30) kalenderdagar, om inte annat anges i de viktigaste villkoren i välkomsterbjudandet, för att aktivera din del av välkomsterbjudandet.

"Första insättning" innebär den första insättningen som du gör med Mr Vegas upp till maximal bonus som anges i välkomsterbjudandet, som minst måste vara minst 100 SEK... Även om det är möjligt att göra en första insättning över detta belopp och satsa med dessa medel, kommer något belopp som överskattats i välkomsterbjudandet inte att ingå i den ursprungliga insättningen;

"Maximal insättningsbonus" ett belopp som motsvarar din första insättning (upp till det högsta belopp som anges i välkomsterbjudandet, dvs. 2000 SEK).

användningsperiod: sextio (60) kalenderdagar från aktiveringsdatumet. Du har 60 dagar på dig att använda din välkomstbonus om inte annat anges i de viktigaste villkoren i välkomsterbjudandet. Denna bonus finns under avsnittet "Mina bonusar" på ditt spelarkonto (finns under "Min profil").

4.2.2. När du har gjort din första insättning kan du när som helst välja att aktivera välkomstbonusen under avsnittet "Mina bonusar" på ditt spelarkonto (som finns under "Min profil").

4.2.3. När du har aktiverat välkomstbonusen kommer varje satsning som du gör med din första insättning, eller andra medel som du sätter in efter denna punkt, att börja räknas mot omsättningskraven.

4.2.4. Beloppet för välkomstbonusen som betalas ut till dig beror på det sammanlagda belopp som du satsar under användningsperioden. . Under inga omständigheter kommer det belopp som betalas ut till dig att vara mer än 2000 SEK.

4.2.5. Den maximala insättningsbonusen som är tillgänglig (beroende på att omsättningskraven uppfylls i sin helhet) är ett belopp som är lika med det lägre av: (i) din initiala insättning; och (ii)2000 SEK.

4.2.6. För att få den maximala insättningsbonusen måste du satsa ett belopp som motsvarar 35 gånger värdet på din initiala bonus, om inte annat anges i de viktigaste villkoren för välkomsterbjudandet. Om din första insättning till exempel är 100 SEK, måste du satsa totalt 3500 SEK (100SEK x 35) med din initiala insättning, eventuella ytterligare medel som du sätter in på ditt spelarkonto och eventuella trancher av välkomstbonusen som redan har krediterats ditt spelarkonto saldo.

4.2.7. Varje gång en del av välkomstbonusen krediteras till ditt spelarkonto kan du välja att antingen: (i) satsa pengarna (i vilket fall sådana medel kommer att bidra till de återstående omsättningskraven); eller (ii) ta ut pengarna. Om du försöker ta ut några vinster och/eller någon av de trancher av välkomstbonusen som redan krediterats ditt spelarkonto under användningsperioden innan den maximala insättningsbonusen har krediterats, kommer ett popup-fönster att visas för att meddela dig. Om du ignorerar popup-programmet och fortsätter att ta ut pengarna kommer inga ytterligare trancher av välkomstbonusen att krediteras till ditt spelarkontosaldo.

4.2.8. Välkomstbonusen betalas ut enligt följande:

Tranch

Aggregerat belopp som behövde omsättas under användningsperioden

Sammanlagd välkomstbonus som betalas ut under användningsperioden

1:a Tranch

3.5 x Första insättningen

10% av initial insättning

2:a Tranch

7 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

3:e Tranch

10.5 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

4:e Tranch

14 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

5:e Tranch

17.5 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

6:e Tranch

21 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

7:e Tranch

24.5 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

8:e Tranch

28 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

9:e Tranch

31.5 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

10:e Tranch

35 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

Belysande exempel:

Initial insättning: 100 SEK

Maximal välkomstbonus: 100 SEK

Tranch

Aggregerat belopp som behövde omsättas under användningsperioden

Sammanlagd välkomstbonus som betalas ut under användningsperioden

1:a Tranch

350 Kr

10 Kr

2:a Tranch

700 Kr

20 Kr

3:e Tranch

1,050 Kr

30 Kr

4:e Tranch

1,400 Kr

40 Kr

5:e Tranch

1,750 Kr

50 Kr

6:e Tranch

2,100 Kr

60 Kr

7:e Tranch

2,450 Kr

70 Kr

8:e Tranch

2,800 Kr

80 Kr

9:e Tranch

3,150 Kr

90 Kr

10:e Tranch

3,500 Kr

100 Kr

4.2.9. Du har endast rätt att placera en eller flera spel upp till ett värde av 50% av välkomstbonusbeloppet på något spel, eller ett belopp upp till 10 SEK – beroende på vilket som är lägst. Om du försöker göra det visas ett popup-fönster som meddelar dig. Om du ignorerar detta popup-fönster och försöker satsa mer än 10 SEK eller mer än 50% av ditt bonusbelopp i en enda satsning, kommer din välkomstbonus att förverkas.

4.2.10. Vår välkomstbonus kan endast tjänas in genom att spela vissa spel som tillhandahålls av Mr Vegas. Att satsa på progressiva jackpotspel räknas inte mot några omsättningskrav (därför det belopp som krävs för att satsas under användningsperioden) i den mening som avses i välkomstbonusen.

4.2.11. Hur mycket en satsning bidrar till en välkomstbonus omsättningskrav varierar beroende på vilket spel du spelar. Du kan kontrollera hur mycket en satsning på ett visst spel bidrar till en välkomstbonus omsättningskrav genom att besöka: www.mrvegas.com/sv/payout-ratios/.

4.2.12. Olika spel har olika procentuell avkastning till spelarsiffror (RTP). SPELETS RTP påverkar hur snabbt du uppfyller omsättningskravet. När vi nämner RTP i texten menar vi "Teoretisk återgång till spelare" (TRTP).

4.2.13. Omsättningskravet för att slutföra en bonus baseras på ett specifikt spels RTP (retur till spelare), ett spel med 96% RTP bidrar med 100% till omsättningskravet, ett spel med 95% RTP bidrar med 125% till omsättningskravet, medan ett spel med 97% RTP bidrar med 75%. Varje 0,01% över 96% RTP av ett visst spel ger 0,25% mindre (max 75%) bidrag till bonussatsningskravet. Varje 0,01% under 96% RTP av ett visst spel ger 0,25% extra (max 75%) till bidraget från bonussatsningskravet. Du kan hitta alla spel RTPs på denna sida https://www.mrvegas.com/payout-ratios/, välj "Teoretisk" vy av RTP och inte den "Faktiska" vyn.

Observera att detta endast gäller spel i våra kategorier "Video slots", "Slots", "Vegas" och "Skraplotter", inget spel från dessa fyra kategorier kan bidra med mindre än 25% eller mer än 175% till omsättningskravet.

Belysandeexempel:

Irish Eyes 2 bidrar med 125% till en bonus omsättningskrav, vilket innebär att om du satsar 20 Kr i Irish Eyes 2 kommer 25 Kr att anses bidra till det sammanlagda belopp som krävs för att satsas under användningsperioden.

Att spela spel i kategorin Roulette, Blackjack eller Video Poker bidrar endast med 10% till en bonus omsättningskrav, vilket innebär att om du satsar 200 kr i Roulette, Blackjack eller Video Poker, kommer 20 Kr att anses bidra till det sammanlagda belopp som krävs för att satsas under användningsperioden.

4.2.14. Om du försöker satsa på ett spel som inte räknas mot omsättningskraven för en välkomstbonus, kommer ett popup-fönster att visas för att meddela dig och du kommer inte att kunna satsa i det spelet med bonusen. Om du ändå vill spela det spelet måste du gå in på "Min profil" på spelarkontot och förlora välkomstbonusen själv. Välkomstbonusen kommer att förverkas och inga ytterligare delar av välkomstbonusen kommer att krediteras till dig.

4.2.15. Välkomstinsättningsbonus är endast giltig i kasinospel (t.ex. slots eller roulette) på www.mrvegas.com/sv/  eller på annat sätt tillhandahålls i vissa erbjudanden.

4.2.16. Ytterligare villkor för välkomsterbjudande:

  • Alla överträdelser av välkomsterbjudandet kommer att resultera i blockerade spelarkonton och förverkade vinster och bonusar, och kommer att omfattas av bestämmelserna i paragraf 1.16.
  • Mr Vegas förbehåller sig rätten att ändra villkoren och strukturen för bonuserbjudandet när som helst.
  • Riskfria spel på ett spel kvalificerar inte för omsättningskrav. 

4.3. När en spelare satsar en aktuell bonus och erbjuds en annan bonus /kampanj, till exempel från ett närstående företags webbplats, även om erbjudandet inte är personligt, bör spelaren först kontakta Mr Vegas kundtjänst på [email protected]  för att bekräfta att en sådan bonus är giltig för honom /henne. Om giltigheten inte bekräftas och tas emot av spelaren, riskerar spelaren att få bonusen och vinsterna från den bonusen annullerade och förverkade.

4.4. Välkomstspinn – Första registrering och insättning

4.4.1. Nya spelare som registrerar sig är berättigade till 11 Välkomstspinn vilket är inkluderat i din välkomstbonus i ett spel som väljs slumpmässigt av mrvegas.com vid registrering och slutförande av första insättning på minst 100 SEK. Du måste göra en insättning inom 24 timmar efter registrering för att vara berättigad. Extraspinnen måste aktiveras på ditt konto och användas inom 24 timmar. Alla vinster från dina välkomstspinn är insatsfria.   Vinster kan tas ut omgående.

4.4.2. Alla vinster från välkomstspinn kommer att överföras till ditt kontosaldo. Om du vill begära ett uttag innan de 11 välkomstspinnen är slutförda, förverkar du de kvarstående. Du kan ta ut vinsterna och utbetalda bonusar när som helst.

 1. Rainbow Fridays

5.1. Genom att registrera ett spelarkonto med Mr Vegas har du godkänt att 0,5% av spelvinster (detta inkluderar alla vinster från  video  spartier, spelautomater, jackpotspel och  live  casino) från  din  senaste  kalendervecka hålls separat från  ditt   huvudsaldo. Dessa spelvinster skapar balansen i din  "Rainbow Fridays". Rainbow Fridays-saldot hittar du under avsnittet "My Rainbow Fridays" på ditt spelarkonto. De pengar som finns under "My Rainbow Fridays" betraktas inte som ditt tillgängliga saldo (eftersom det är separat från huvudsaldot), om du inte väljer bort detta alternativ efter att du har registrerat ditt spelarkonto.

5.2. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst efter att du har registrerat dig genom att välja bort Rainbow Fridays. När du har valt bort detta alternativ kommer det ackumulerade Rainbow Fridays-beloppet från föregående tillämpliga period att överföras till  ditt tillgängliga saldo. En utvald Rainbow Fridays hittar du under avsnittet "My Rainbow Fridays" på ditt spelarkonto. När du väljer bort det här alternativet kommer Rainbow Fridays inte att ackumuleras längre och alla vinster överförs direkt till  huvudsaldot för spelarkontot.

5.3. Om ditt spelarkonto har stängts och/eller uteslutits av dig eller  Mr Vegas, kommer den ackumulerade Weekend Boosten kommer att överföras till ditt spelarkonto ochska omfattas av de  villkor  som anges häri.

 1. Spelregler

6.1. Beskrivningar av kasinospel är en tjänst som tillhandahålls av Mr Vegas i syfte att förklara varje spel och göra det lättare för en användare att få en överblick över varje spel. Mr Vegas tar inget ansvar för eventuella fel i dessa spelbeskrivningar. Om beskrivningen och reglerna för ett spel inte matchar har reglerna företräde. 

6.2. Mr Vegas ansvarar inte för driftstopp, serverproblem, fördröjning eller tekniska eller politisk fel och/eller störningar i spelet. Återbetalningar görs endast efter lednings gottfinnande.

6.3. Mr Vegas tar inget ansvar för skador eller förluster som anses eller misstänks ha inträffat genom eller i samband med webbplatsen eller dess innehåll; inklusive men inte begränsat till förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förstörelse av data, kommunikation eller radhaveri, någon persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll, eller eventuella fel eller utelämnanden i innehållet.

6.4. Om ett kasinosystem inte fungerar som det ska kommer alla satsningar att annulleras. Eventuella ofullständiga satsningar kommer att slutföras inom 90 dagar, annars kommer de att avslutas.

6.5. I händelse av att ett spel startas men avbryts på grund av systemfel, ska Mr Vegas återbetala det belopp som satsas i spelet till spelaren genom att kreditera det till spelarens spelarkonto eller, om spelarkontot inte längre existerar, betala det till spelaren på ett godkänt sätt; och om spelaren har samlat på sig kredit vid den tidpunkt då spelet stängs av, kommer spelarens spelarkonto att krediteras med kreditens monetära värde, eller, om spelarkontot inte längre finns, betala det till spelaren på ett godkänt sätt.

6.6. I händelse av ett fel med publicerade odds eller utbetalningar kommer Mr Vegas att meddela spelaren om felet, avbryta alla satsningar och annullera alla vinster. Mr Vegas kommer att sträva efter att se till att alla parter, som direkt påverkas av ett sådant fel, hamnar i samma position som de var innan felet inträffade. 

6.7. Mr Vegas ansvarar inte för fel på spelenheter eller försök av spelaren att delta i spel eller kampanjer genom kampanjer eller metoder, medel eller medel som inte är avsedda av Mr Vegas. Mr Vegas förbehåller sig rätten att stänga en spelares spelarkonto av vilken anledning som helst och att utfärda saldot på spelarens spelarkonto vid tidpunkten för en sådan uppsägning.

 1. Ansvarsfriskrivning

7.1. Mr Vegas förbehåller sig rätten att alltid lösa eventuella tvister efter eget gottfinnande och i enlighet med principen om rättvisa. 

7.2. Om Mr Vegas hålls ansvariga av en domstol och/eller liknande myndighet med rättslig jurisdiktion och/eller med jurisdiktion över Mr Vegas, ska Mr Vegas ansvar begränsas till insatsbeloppet, eller nettovinsten, beroende på vilket som är lägst. Alternativt, när det är relevant och tillämpligt, det belopp som registrerats på Mr Vegas-kontot eller det belopp som överförs till eller från Mr Vegas-kontot, beroende på vilket som är lägst. 

7.3 Mr Vegas ansvarar inte för:

 • överföringar och /eller mottagning av data och / eller information på Internet;
 • någon funktionsnedsättning av nätverket som förhindrar en god utveckling av ett spel, mottagning av material eller kommunikationskrets;
 • förlust av data.
 • skador som orsakats av ett virus, fel, tekniska fel;
 • skador på spelarens egendom;
 • något fel som förhindrar eller begränsar möjligheten att delta i ett spel eller fel som har skadat spelarsystemet; eller
 • anslutningen till webbplatsen och spelarens deltagande i ett spel, vilket sker under spelarens eget ansvar. 

Om något av ovanstående scenarier skulle inträffa som ett direkt resultat av grov vårdslöshet från Mr Vegas skulle ansvarsbegränsningen enligt ovanstående klausul inte gälla. Grov vårdslöshet innebär en avsiktlig handling av underlåtenhet som görs av Mr Vegas, med avsikt att skada eller förbise en spelares rättigheter och friheter.

7.4. Mr Vegas kommer att lämna ut personuppgifter när de beordras att göra det av en tillsynsmyndighet och/eller i enlighet med en rättslig bestämmelse i tillämpliga och styrande lagar. För bedrägeriidentifiering och kontroll är du överens om att Mr Vegas har rätt att överföra dina personuppgifter till tredje part, inklusive så kallade leverantörer av adressverifieringssystem och andra partner. Dessutom förbehåller sig Mr Vegas rätten att lämna ut personlig information till relevanta mottagare när Mr Vegas har rimliga skäl att misstänka bedrägeri som involverar ett Mr Vegas-konto. 

7.5. Policy mot penningtvätt. Mr Vegas arbetar kontinuerligt för att förhindra penningtvätt. Det finns flera verktyg för att förhindra penningtvätt:

 • Verifiering av spelare via ZignSec mobilautentisering. Alla spelare måste verifiera sin mobiltelefon vid registreringen.
 • Om möjligt och genomförbart måste alla uttag göras via samma betalningskanal som insättningen.

All misstänkt penningtvätt kommer att utredas och åtgärder vidtas omgående.

 1. Sekretesspolicy och cookiepolicy

8.1. Mr Vegas värdesätter din integritet och sekretess. Vi samlar endast in information som verkligen är nödvändig för vår verksamhet och vi skyddar den med de senaste säkerhetsverktygen. Läs vår Integritetspolicy här och vår Cookiepolicy här för att få en bättre förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi använder cookies på Mr Vegas webbplats.

8.2. Det är ditt ansvar att se till att enheten du använder för att få tillgång till Mr Vegas är kompatibel. Vi har inget ansvar för om enheten som du använder för att spela hos Mr Vegas inte fungerar korrekt. Vi tar ej heller något ansvar om du försöker delta i något av spelen eller erbjudandena med metoder, medel eller sätt som inte är avsedda av Mr Vegas.

8.3. Mr Vegas tillhandahåller beskrivningar av casinospel för att förklara varje spel, vilket vi hoppas gör det lättare för Spelarna att få en överblick över varje spel. Mr Vegas tar inget ansvar för några fel i dessa förklaringar av spelen. Om det finns en skillnad mellan beskrivningen som tillhandahålls av Mr Vegas och spelregler som är tillgängliga inom varje spel, har reglerna för spelet företräde.

 1. Chattrum

Chattrum finns på Mr Vegas webbplats som erbjuder turneringar. Vi förväntar oss att spelarna behandlar varandra med respekt i våra chattrum. Vi vill att våra spelare ska känna sig bekväma och nöjda med att kunna chatta med andra likasinnade spelare. Genom att gå in i Mr Vegas chattrum godkänner du följande villkor:

 • respektera dina chattpartners
 • Vi accepterar inte något hotfullt, förolämpande eller vulgärt språk, inklusive kommentarer som är rasistiska eller nedsättande om någons tro;
 • för att undvika avtal mellan spelare.
 • chattspråket ska vara svenska och inga andra språk får användas vid bordet.
 • kom ihåg att alla meddelanden du publicerar loggas och sparas och att vi kan spåra det du har publicerat sedan du gick med;
 • spelare får inte gå med på utbyte av pengar.
 • spelare kanske inte kommer överens om resultatet av en turnering för att hjälpa en spelare att vinna turneringspriset;
 • ingen reklam från spelare av något slag är tillåten.

Spelare som inte följer våra villkor kan få sina chattprivilegier borttagna, tillfälligt eller permanent, av Mr Vegas.

Kom ihåg att chattrummen modereras och att alla konversationer loggas och registreras och att alla misstänkta chattar kommer att rapporteras till berörda myndigheter. Vi förbehåller oss också rätten att ta bort ett chattrum när som helst.

Tänk på att det bästa sättet att svara på verbala attacker är att ignorera dem. Frestas inte till att börja förolämpa, vilket också kan innebära att du kommer att uteslutas från chatten.

En spelare kan också kontakta kundtjänst på [email protected]  med chattfunktionen. Då måste spelaren vara artig mot personalen. Stötande eller förolämpande beteende kommer att rapporteras, och Mr Vegas förbehåller sig rätten att omedelbart stänga spelarens spelarkonto för sådant förkastligt beteende.

 1. Klagomål

10.1. Om du har klagomål eller har problem med våra tjänster kan du kontakta vår kundtjänst på: [email protected] eller genom att begära att bli uppringd.

10.2. Alla klagomål eller anspråk, oavsett slag, inklusive när det gäller Spelarkontot (spel, transaktioner eller andra ärenden) eller saldot på Spelarkontot, ska meddelas till oss genom att kontakta vår Kundtjänstavdelning senast 6 månader efter att spelaren har blivit medveten om orsaken till klagomålet eller anspråket.

10.3. Mr Vegas åtar sig att besvara och lösa klagomålet inom 8 veckor från det datum då klagomålet lämnades in och kommer att sträva efter att tillhandahålla en snabb lösning av problemet.

10.4. Om du av någon anledning inte är nöjd med hur vi har löst ditt klagomål har du rätt att vända dig till en tjänst för tvistlösningar.

10.5. Spelare kan lämna in sina klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Din tvist kommer att granskas och, om det finns fog för ditt klagomål, kommer en panel utvärdera klagomålet. När utvärderingen avslutats utfärdar panelen ett beslut i form av ett skriftligt dokument som skickas till dig och Mr Vegas. Dokumentet kommer att förklara panelens skäl till beslutet, panelens slutsats och hur tvisten ska lösas. Beslutet kommer att vara slutgiltigt och bindande för alla parter i tvisten, så länge som samtliga fakta presenterats av alla berörda parter.

10.6. ARN kan kontaktas enligt nedan:

Adress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. Besökstider: Måndag-fredag 10.00 – 12.00

E-post: [email protected]

Post: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm (Om du skickar rekommenderat brev ska det adresseras till ARN och inte till en specifik administratör.)

10.7. Du kan också använda plattformen "Online Dispute Resolution" (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) för att framföra ett klagomål.

10.8. Om en Spelare lämnar in ett klagomål eller anspråk i enlighet med avsnitt 11, förbehåller vi oss rätten att när som helst, utan föregående meddelande och utan att det påverkar något efterföljande förfarande, stänga ner Spelarens konto, neka åtkomst till hela eller delar av tjänsterna, och i synnerhet vägra att acceptera spel eller transaktioner eller att dra tillbaka kampanjerbjudanden från Mr Vegas i avvaktan på att förfarandet är avgjort.

 1. Tillämplig lag och jurisdiktion
 • Dessa villkor skall regleras av Sveriges lagar.
 • Parterna är överens om att alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor, eller varje överträdelse av dem eller dess ogiltighet, ska prövas uteslutande av domstolarna i Sverige.
Indbetal
X