Encore

Mr Vegas Integritetspolicy

Datum

Beskrivning

Version

30:e juni 2020

Skapandet av dokumentet

Version 1.0

Mr Vegas värderar din integritet och sekretess högt och har för avsikt att hantera alla dina personuppgifter på ett transparant, rättvist och lagligt sätt. Denna integritetspolicy (tillsammans med regler och villkor samt cookiepolicy) anger grunden för vilken Mr Vegas samlar, lagrar och använder dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. I likhet med vad dina rättigheter är och hur lagen skyddar dessa rättigheter (”integritetspolicy”).  

Den här integritetspolicyn använder ett systematiserat tillvägagångssätt, vilket innebär att du kan klicka på någon av de specifika paragraferna som anges här nedan för att direkt hänvisas till följande sidor:

1. Om oss

2. Dina uppgifter

3. Delning av data

4. Gemensamt Personuppgiftsansvariga

5. Överföring av personuppgifter

6. Automatiserat beslutsfattande

7. Datasäkerhetsåtgärder

8. Data retention

9. Dina rättigheter1. OM OSS

(a) Syftet med policyn 

Den här integritetspolicyn syftar till att ge dig en grundlig förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter som samlas in genom din användning av den här webbplatsen, vilket också inkluderar alla uppgifter du angett vid registrering såväl som via ditt brukande av vårt online casino. 

Den här webbplatsen är enbart avsedd för personer över 18 år, och vi samlar därför inte medvetet uppgifter om personer under en sådan ålder. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter om personer under 18 år på grund av missbruk av vår hemsida, kommer vi göra vårt yttersta för att säkerhetsställa att sådan information avses i enlighet med gällande lag. 

Om inte annat preciseras i den här integritetspolicyn ska försedda termer som härmed fastställts, förfoga över samma innebörd som angetts i villkoren.  

Den här integritetspolicyn måste läsas i samband med andra sekretessmeddelanden som vi kan förse dig med i framtiden. Den här integritetspolicyn är kompletterad med andra meddelanden av samma sort och är följaktligen inte avsedd att åsidosätta dem. 

Vi lovar att skydda dina personuppgifter och att alltid respektera din integritet i enlighet med bästa affärspraxis och tillämpliga lagar. Du är själv ansvarig för att förse oss med korrekta personuppgifter och att informera oss om eventuella förändringar sker vad gäller dina skriftliga uppgifter, så att vi sedermera kan vidta alla rimliga åtgärder för att behålla våra angivelser i ditt avseende riktiga och aktuella.  

(b) Dataskydd

Mr Vegas Limited från The Space, Level 2 & 3, Alfred Craig Street, Pieta, PTA 1320, Malta är datakontrollant och ansvarar för dina personuppgifter (”företagellervi”, ”vår”, ”oss” i denna integritetspolicy). 

Eftersom vi tar din integritet på fullaste allvar har vi utsett en dataskyddschef (”DPO”) vars ansvar är att övervaka att företaget uppfyller sina lagliga skyldigheter såsom hantering av dina personuppgifter, en sådan person är också din kontaktpunkt för frågor beträffande den här integritetspolicyn. Om du har några frågor gällande policyn, vilket inkluderar yrkande av dina juridiska rättigheter, vänligen kontakta vår DPO med hjälp av uppgifterna nedan:

Fullständigt namn på juridisk person

Mr Vegas Limited (C93203)

Postadress

The Space, Level 2 & 3, Alfred Craig Street, Pieta, PTA 1320, Malta

E-postadress

[email protected]

Du har också befogenhet att, när som helst, lämna in klagomål till informations- och dataskyddskommissionen (”IDPC”) vilka är en tillsynsmyndighet vad gäller dataskydd på Malta. Vi uppskattar dock möjligheten att handlägga dina ärenden innan du kontaktar IDPC, därför ber vi dig ödmjukast att i första hand kontakta oss. 

2. DINA UPPGIFTER

(a) Vad är personligdata? 

Den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”) definierar personligdata som följande: 

”All information om en identifierad eller en identifierbar fysisk person (”registrerad”); en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett personnummer, platsdata, en online identifierare alternativt en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller den sociala identiteten hos den fysiska personen.”

Du, som företagets kund, är ”registrerad” i förhållande till den här integritetspolicyn. Kort sagt innebär det att personuppgifter som rör dig som registrerad skyddas i enlighet med lagen om dataskydd. Det inkluderar dock emellertid inte data där identifieringar relaterade till den registrerade har tagits bort (vilket följaktligen betyder anonyma data).

(b) Viktiga saker – vad, hur och varför?

Vi kan samla, använda, lagra samt överföra olika typer av personligdata. I den här paragrafen förklarar vi följande:

(i)Vilken typ av information samlar vi; 

(ii)Hur vi samlar in sådan information– erhåller vi uppgifterna direkt från dig? Mottar vi det från andra källor?; 

(iii)För vilka ändamål samlar information– hur och varför använder vi den här informationen?

(iv)Vilken rättsligt grund finns för bearbetning av sådan information – de rättsliga grunderna som vi kan lita på är:  

a. Juridiska skyldigheter – är vi enligt lag eller förordningar skyldiga att behandla dessa uppgifter? Behöver vi hantera dessa uppgifter för att tillgodose en laglig skyldighet? 

b. Legitimt intresse –att lita på rättslig grund innebär att vi behandlar dina uppgifter i intresse för att kunna förbättra och hantera vår verksamhet för att sedermera ge dig den bäst möjlig service såväl som upplevelse. Innan ett förlitande av dessa grunder, ser vi till att utvärdera vilken eventuell påverkan sådan behandling kan ha på dig och dina rättigheter. Därför förlitar inte vi oss på den grund där dina rättigheter och intressen som registrerad strider mot våra intressen att hantera uppgifter såsom; 

c. Verkställande av kontrakt – hantering av personuppgifter är nödvändig för utförande av avtalsförpliktelser som vi görs delaktiga av tillsammans med dig och som du således är part i (det vill säga regler & villkor)

d. Samtycke – Om samtycke används som en rättsliggrund för hantering av dina uppgifter, behandlar vi bara dina uppgifter under den period vi har samtycke till. Om du, när som helst, känner att du inte längre önskar att vi hanterar dina uppgifter, kommer vi inte längre göra det. Detta påverkar emellertid inte någon hantering av personuppgifter som vi tagit hand om med ditt samtycke före borttagandet av ditt medgivande. Vänligen läs paragraf 8 i den här integritetspolicyn för mer information angående avlägsnande av samtycke.  

Datalagring

Hur lagrar vi dina uppgifter?

Syftet med insamling

Rättslig grund gällande hantering av uppgifer

Identifieringsdata: inkluderar fullständigt namn, valfritt användarnamn, födelsedatum, kön

Begärs vid registrering

(1) Kundidentifiering och att skapa en unik kundprofil 

(2) Kundverifiering för att motverka penningtvätt ("AML") 

(3) Identifiering av kund vid kontakt

(1) Prestanda av kontrakt

(2) Laglig skyldighet

(3) Prestanda av kontrakt/ Berättigat intresse 

Kontaktuppgifter: inkluderar e-postadress, hemadress, mobilnummer

Begärs vid registrering

(1) Kundidentifiering och att skapa en unik kundprofil 

(2) Kontakta kunder för support ändamål

(3) Distribution av marknadsföringsmaterial

(1) Prestanda av kontrakt

(2) Prestanda av kontrakt

(3) Samtycke

Uppgifter som krävs för verifierings ändamål: inkluderar dina identitetshandlingar, adressbevis och eventuellt inkomstkälla, förmögenhetskälla

Måste laddas upp på spelarprofilen på begäran; kan begäras via anslag på webbsidan eller e-post. 

(1) Verifiering av spelaridentitet 

(2) Begärs för att vi ska följa AML-lagen

(1) Rättslig skyldighet

(2) Rättslig skyldighet

Finansiella uppgifter: innehåller finansiella detaljer om dina valfria insättnings- och uttagsmetoder, därför krävs bankinformation, kreditkortsuppgifter eller andra relevanta uppgifter om de valda betalningsmetoderna. 

Sparas vid insättning eller uttag av pengar till spelarkontot. Kan också lagras då vi begärt upplysning om sådan information via e-post/chatt/telefonsamtal

(1) Begärs för att du ska tillhandhålla tjänsten (dvs. att sätta in pengar på spelarkontot) 

(2) Begärs för Know-Your-Customer (“KYC”) granskning (inkomstkälla)

(3) Begärs för granskningar av internetbrott

(4) För att säkerställa en sluten policy

(1) Prestanda av kontrakt

(2) Rättslig skyldighet

(3) Legitimt intresse

(4) Rättslig skyldighet

Transaktionsdata: innehåller uppgifter om betalningar som gjorts till och av dig 

Automatiskt när insättning och uttag görs

(1) Nödvändigt för att förse dig med service

(2) Krävs för att följa AML lag och spellicenskrav

(3) Krävs för att spåra din verksamhet för sociala ansvarsåtgärder

(1) Prestanda av kontrakt

(2) Rättslig skyldighet

(3) Rättslig skyldighet/ Legitimt intresse

Speluppgifter: inkluderar detaljer om spel som du spelar på vår hemsida (dvs. din spelaktivitet)

Automatiskt genererad med spelaktivitet

(1) Nödvändigt för att förse dig med service

(2) Krävs för att följa spel lagar

(1) Prestanda av kontrakt

(2) Rättslig skyldighet

Uppgifter om din kommunikation med oss (via e-post, live chatt, telefonsamtal)

E-postkorrespondens och kontakt genom live chatt, telefonsamtal kan spelas in för registreringskrav

(1) Krävs för att förse dig med kundservice (för kundfrågor, kommunicera nödvändiga frågor)

(1) Prestanda av kontrakt 

Profildata: data som är relaterad till dina spelvanor och dina preferenser 

Genereras automatiskt med spelläge, eller använder cookies för att registrera preferenser

(1) Kan användas i aggregerad och anonymiserad form för att förbättra tjänsten

(2) Kan användas för en personligare användarupplevelse 

(3) Segmenteringsändamål - segmentera dig i olika grupper vilka beror på flera faktorer såsom ditt spelläge, etc. Avsikten, för oss, är att förbättra vår produkt och service genom att bättre förstå våra kunder 

(4) Segmentering för AML och sociala ansvarsåtgärder

(5) Specifik marknadsföring

(1) Legitimt intresse - data i anonymiserad form är inte personuppgifter

(2) Samtycke

(3) Legitimt intresse

(4) Legitimt intresse

(5) Samtycke

Tekniska data: innehåller din internetadress (IP), din inloggningsinformation, typ av webbläsare och version, tidszoninställning och plats, operativsystem och plattform 

Användande data: innehåller uppgifter om hur du använder vår hemsida

Cookie data

(1) Platsdata/IP som används för att försäkra att kunden inte är från ett begränsat- eller högriskland

(2) Platsdata/ IP-adress används också för att säkerställa att proxy eller VPN inte används, samt för att säkerställa att inget missbrukande av bonusar eller bedrägeri sker 

(3) Övrig data (inklusive plats och IP) används för att förbättra webbplatsens funktionalitet, felsöka tekniska problem, skapa fler produkter för olika plattformar

(1) Prestanda av kontrakt

(2) Legitimt intresse

(3) Legitimt intresse

My RTP data: kan inkludera din träff frekvens, det totala antalet spins, den totala RTP:n på ditt konto, högsta vinst i specifikt spel samt vilken insats som lagts för att erhålla den vinsten

Automatiskt genererad med gameplay

(1) Nu kan du se din egen faktiska RTP som baseras på din spelaktivitet; en funktion i vår tjänst för att ge dig vår speltjänst. Detta gör vi för att förbättra transparens med dig som en aktör under konsumentskyddslagstiftningen

(1) Juridisk skyldighet/ Legitimt intresse

Marknads- och kommunikationsuppgifter: innehåller dina preferenser vad gäller mottagande av marknadsföringsmeddelanden från oss och andra tredje partner (till exempel affiliates), såväl som dina kommunikationspreferenser

 

(1) Egen marknadsföring via olika kommunikationskanaler

(2) Marknadsföring genom affiliates

(1) Samtycke (granulär - per kanal)

(2) Samtycke

Cookie uppgifter – vänligen läs vår cookiepolicy för mer information angående vilka ändamålen är för lagring av dina cookies såväl som hur detta sker. Nedan finner du mer information gällande hantering av dina uppgifter av följande skäl: 


· Marknadsföring – vi gör vårt yttersta för att du ska ha den bästa kontrollen över vilka typer av marknadsföringsmaterial du erhåller från oss, eller från tredje parter. Du kan se och justera dina val relaterade till marknadsföring i våra sekretessinställningar på ditt användarkonto. Om du upplever att du vill ha mer insyn gällande de marknadsföringsmaterial som vi skickar till dig, var god och skicka dina yrkanden till vår DPO vars kontaktuppgifter finns uppgett ovan. Vill du upphäva ditt samtycke till viss verksamhet, tar det upp till 48 timmar för oss att säkerhetsställa att sådana ändringar genomförts i såväl vårt system som våra marknadsföringspartners (av den anledningen kan det ske att vi skickar e-postmeddelanden eller information till dig inom dessa 48 timmar).

· AML och socialt ansvar – Mr Vegas har för avsikt att ge dig den absolut säkraste samt tryggaste spelmiljön som vi kan erbjuda. Därför kan vi behandla vissa personuppgifter som gäller dig i en omfattning som överstiger de lagstadgade kraven, men detta görs för egen säkerhet och trygghet. Vi har ett berättigat intresse att göra det eftersom vi känner ansvar för din säkerhet online. Vi kan försäkra dig om att inga granskningar som genomförs av oss utförs i onödigt syfte mot dina rättigheter och din frihet som registrerad.

Dina personuppgifter ska inte behandlas för andra ändamål än de som vi lagrat dem för; i de fall ytterligare handläggning krävs, blir du informerad och förses därefter med all nödvändig information.

3. DELNING AV DATA

På grund av naturen av vår service, i syfte att hantera dina uppgifter som förklaras i paragraf 2 i den här integritetspolicyn, kan vi behöva distribuera dina personuppgifter med ett antal betrodda tredje parter. Dessa tredje parter inkluderar:

(i) Spelleverantörer: ibland begär våra spelleverantörer tillgång för att lagra dataattribut (såsom användarnamn och IP-adress) för att ha möjlighet att ge oss de spel som du spelar på vår hemsida;

(ii) Betalningsleverantörer och närstående tjänsteleverantörer: på samma sätt kan vi dela dina personuppgifter med de betalningsleverantörer du använder för att kunna ta emot och skicka betalningar på vår hemsida.

(iii) Marknadsföringspartner: ger du oss ditt samtycke till marknadsföring och tävlingar, kan vi dela dina kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress eller hemadress) till våra marknadsföringspartners vilka hanterar våra reklammaterial som skickas till dig.

(iv) Regerings- eller regleringsmyndigheter: vi kan, om nödvändigt eller tillåtet enligt lag, lämna dina personuppgifter till brottsbekämpande institutioner, myndigheter eller tillsynsmyndigheter, domstolar eller andra offentliga auktoriteter. Vi försöker alltid informera alla våra kunder om juridiska krav gällande personuppgifter, såvida de inte är förbjudna enligt lag eller domstolsordning eller i de fall begäran är en nödsituation. Vi kan bestrida sådana påståenden när vi tror att förfrågningarna är oproportionerliga, vaga eller saknar auktoritet, vi lovar därför att inte utmana någon efterfrågan.

(v) Klient kommunikationsprogramvara: vi använder en programvara från tredje part som hjälper oss att kommunicera med dig. Med denna programvara kan vi skicka e-post och chatta med dig genom en livechatt när du har frågor.

(vi) AML- och bedrägeribekämpningsverktyg: vi använder programvara från en tredje part för att utföra vissa bedrägeribekämpningar och förfalskningar som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter i det här avseendet. 

Vi ser alltid till att tredje parter som har tillgång till dina personuppgifter måste respektera säkerheten för din integritet, och att därmed bearbeta dem lagligt och i enlighet med vår integritetspolicy och strikta handlingar. Vi tillåter inte tredjeparts tjänsteleverantörer att använda din personliga information för egna ändamål. Bearbetning av sådana tredje parter (även känd som "datorprocessorer") utförs endast i specifika syften och i enlighet med våra instruktioner som datakontroller och på våra vägnar, och sådana tredje parter får endast använda din personliga information i den mån vi har rätt till. Dessutom strävar vi efter att inte distribuera mer data än vad som är nödvändigt, därför att delas endast information i enlighet med våra instruktioner.

4. GEMENSAMT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

För att kunna tillhandahålla tjänster som erbjuds av de olika varumärkena som verkar under företagslicensen, kan vi dela dina personuppgifter mellan de olika varumärkena och/eller Mr Vegas koncernföretag, förutsatt att syftena för en sådan behandling är kompatibla med de ursprungliga syftena för när uppgifterna ursprungligen samlades in. När personuppgifter delas mellan företagen, fungerar företagen som Gemensamt Personuppgiftsansvariga för databehandlingen och har ingått ett datadelningsavtal som fastställer varje parts åtaganden och ansvar.

5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER 

Några av de tjänster som beskrivs i paragraf 3, här ovan, kan vara baserade i länder som inte ingår i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Det kan således innebära att dina uppgifter kan lagras på en plats utanför EES. När alla överföringar av dina personuppgifter görs till dataprocessorer utanför EES, garanterar vi alltid att dina uppgifter skyddas på samma sätt som i EES. För att skydda dina uppgifter, tillämpar vi minst en av följande säkerhetsåtgärder:

(i)Åtgärdsbeslut: vi fastställer att vi överför dina personuppgifter till länder som tillhandahåller en adekvat skyddsnivå i överstämmelse med den europeiska kommissionen.

(ii)Standardparagraf: om dataprocessorn inte är baserad i ett land som omfattas av adekvat beslut om tillräcklighet, alternativt inte ingår i USA / Schweizisk integritetsskydd, enligt vad som beskrivs i (i) och (ii) ovan, kan vi använda särskilda kontrakt, kända som standardavtalsparagrafer, vilka är modellavtal godkända av europeiska kommissionen. Sådana avtal säkerställer också att personuppgifterna ges samma skydd som förfogas i EES.

6. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE 

Vid etableringen och genomförandet av vår affärsrelation utnyttjar vi generellt inte helt automatiserat beslutsfattande. Om vi använder det här förfarandet i enskilda fall, skall vi enskilt informera dig om det, förutsatt att det är ett rättsligt krav.

7. DATASÄKERHETSÅTGÄRDER 

Mr Vegas strävar alltid efter att dina uppgifter är säkra, såväl i våra händer som i händerna på någon tredje part till vilken vi har förfogande att demaskera dina uppgifter. Internt har vi infört ett antal säkerhetsåtgärder, både från en teknisk aspekt och även från en organisatorisk aspekt, för att tillförsäkra att dina uppgifter inte oavsiktligt förloras, används, öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Vi säkerställer att tillgången till dina personuppgifter är sluten på en så kallad "behöver veta" basis, vilket betyder att endast de personer som har ett direkt behov av att få tillgång till dina personuppgifter beviljas tillträde. Vidare är vem som helst, som har förekomst till dina personliga uppgifter under sekretessplikt.

Vi har också rutiner för att hantera eventuella misstänkta eller faktiska överträdelser av personuppgifter. Vi kommer att meddela både dig som en drabbad registrerad och den berörda tillsynsmyndigheten om sådan överträdelse av uppgifter sker, vi är enligt lagen skyldiga att göra det och kommer sedermera föra journal om sådana överträdelser.

8. DATA RETENTION

Mr Vegas skall endast behålla dina personuppgifter så länge som nödvändigt med tanke på syftet med vilka de lagrades. Sådana ändamål kan innefatta upprättelse av lagliga, bokförings- eller rapporteringskrav.

Vid fastställandet av den lämpliga retentionstiden som gäller för dina uppgifter beaktar vi flera faktorer; såsom personuppgifternas natur och känslighet, de potentiella riskerna som gäller för obehörig användning eller utlämnande av sådana uppgifter, syftet med vilka vi samlar in och bearbetar sådana åligganden, gällande lagar och/ eller tillsynskrav som ålagts oss. Vi är bundna av lagen om bekämpning av penningtvätt, att behålla dina personuppgifter under en period av minst fem (5) år efter det att vårt affärsförhållande avvecklats. Slutet av vårt affärsförhållande löper ut den dag då ditt konto hos oss är formellt avstängt.

Var vänlig kontakta vår DPO via kontaktuppgifterna som angett ovan för mer information om vår retentionsperiod. 

9. DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddsförordningen ger dig som registrerad vissa rättigheter under vissa omständigheter. I enlighet med lagen har du rätt att:

(i) Begära tillgång till dina personuppgifter - Detta innebär att du har rätt att kostnadsfritt begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

(ii) Begära korrigering av dina personuppgifter - Detta innebär att om några av de personliga uppgifter vi har gällande dig är ofullständiga eller felaktiga, så har du rätt att få detta korrigerat. Tänk på att du kan behöva tillhandahålla bevis och dokumentation (t.ex. ID-dokumentation eller adressbevis) för att styrka din begäran.

(iii) Begära radering av dina personuppgifter - Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter när vi inte längre har en legitim anledning att fortsätta bearbeta eller behålla dem. Vänligen var medveten om att denna rättighet inte är absolut, vilket betyder att vi inte kan tillgodose din förfrågan i de fall vi enligt lag är skyldiga att behålla uppgifterna, eller när vi har anledning att behålla uppgifter som är nödvändiga då vi ska försvara oss i en rättslig tvist.

(iv) Protestera mot behandlingen av dina personuppgifter där vi tilltror våra (eller tredje parts) legitima intressen för att behandla dina uppgifter, och du anser att vår behandling av dina uppgifter på ett sådant sätt påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi dock visa att vi har en övertygande legitim grund för att behandla dina uppgifter som då kan överväga dina rättigheter och friheter. Du kan lämna in invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av ovan nämnda legitima företagsintressen genom att kontakta vår DPO.

(v) Begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter - Du får be oss att tillfälligt avbryta behandlingen av dina personuppgifter i ett av följande scenarier: (a) när du vill att vi ska fastställa informationens noggrannhet, ( b) när vår användning av uppgifterna är olovlig men du inte önskar att vi ska radera dem, c) när du vill att vi ska behålla dina uppgifter för att du ska kunna etablera, utföra eller försvara juridiska påståenden, även då vi själva inte längre behöver uppgifterna, eller (d) när du har invänt mot användningen av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har övertygande legitima skäl att använda dem.

(vi) Begära överföring av dina personuppgifter (dvs. dataöverförbarhet) – Detta innebär att du kan begära att vi överför vissa uppgifter vi behandlar om dig till en tredje part. Denna rätt gäller endast data som förvärvats via automatiserade medel du ursprungligen gav oss samtycke att använda, eller där vi använde uppgifterna för att uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

(vii) När som helst återkalla ditt samtycke där vi åberopat samtycke att behandla uppgifterna – Att avbeställa eller återkalla ditt samtycke påverkar inte lagenligheten hos den behandling vi utför fram till dess att du drog tillbaka ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke innebär att du i framtiden inte längre önskar att vi behandlar dina uppgifter på samma sätt som innan. Det innebär att du inte längre godkänner att vi tillhandahåller dig vissa tjänster (t.ex. marknadsföring. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom ”Sekretessinställningar” på ditt spelkonto på vår webbplats. 

(viii) Skicka ett klagomål till en tillsynsmyndighet - som förklaras i avsnitt 1 (b) i denna integritetspolicy.

För att kunna utöva dina rättigheter enligt ovan kan vi behöva begära specifik information om dig i syfte att hjälpa oss verifiera din identitet. Detta är en säkerhetsåtgärd som tillförsäkrar att vi är säkra på att den person till vilken vi avslöjar dina personuppgifter verkligen är dig.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att svara på alla legitima förfrågningar inom en månads tid från inlämnandet av en förfrågan. Om din förfrågan är särskilt komplex, eller om du har gjort flera förfrågningar under en viss tidsperiod, så kan det ta lite längre tid. I dessa fall kommer vi meddela dig om denna förlängda behandlingstid. 

Regler och villkor författade på engelska kommer alltid att råda över översatta versioner.

Sätt in
X